Category Archives: VIDEO

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRẢI NGHIỆM NĂM HỌC 2022 – 2023 | THCS PHƯƠNG TÚ

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRẢI NGHIỆM NĂM HỌC 2022 – 2023 | THCS PHƯƠNG TÚ

Múa hát: Cô ơi | THCS Phương Tú

Múa hát: Cô ơi | THCS Phương Tú Chào mừng 40 năm ngày nhà giáo...

Múa hát: Em yêu tổ quốc Việt Nam | THCS Phương Tú

Múa hát: Em yêu tổ quốc Việt Nam | THCS Phương Tú

Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 – 2022 | Trường THCS Phương Tú

Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 – 2022 | Trường THCS Phương Tú