Trường THCS Phương Tú trang trọng tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2023- 2024

✍️ Thực hiện Hướng dẫn số 07/ HD UBND – LĐLĐ ngày 22/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa và Liên đoàn lao động huyện V/v Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2023; hôm nay, ngày 12/10/2023 trường THCS Phương Tú trang trọng tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2023- 2024. ?
✍️ Với không khí phấn khởi và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022- 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023- 2024 và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường. ?
✍️ Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và 665 học sinh của trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023- 2024. ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *